Persinta logo
your partner for healthcare recruitment

Изисквания към лекарите и медицинските сестри желаещи да работят в Германия

Изискванията на които трябва да отговарят кандидатите желаещи да започнат работа като лекари в Германия са следните:

  • Диплома за завършено медицинско образование
  • Сертификат за владеене на немски като минимално изискваното ниво е В2
  • Защо е необходимо минимално ниво на немски отговарящо на В2?

    Тъй като Германия е съставена от шестнадесет провинции и всяка от тях има регионални служби, които са отговорни за издаването на съответната апробация, има и различни изисквания по отношение на изискваните документи. В секцията документи може да се информирате за това, кои документи са Ви необходими като начало.

    Ние съдействаме за издаването на апробация

    Наши клиенти са болници, рехабилитационни клиники и здравни центрове в цяла Германия, както няколко домове за обгрижване на възрастни хора в провинция Бавария. Предлаганите от нас консултантски и посреднически услуги включват и съдействие при издаване на апробацията. Свържете се с нас за повече информация.