Persinta logo
your partner for healthcare recruitment

Лекари за работа в Германия

Често задавани въпроси

Какви са най-търсените специалности за специализация в Германия?

Германското здравеопазване по настоящем се нуждае преди всичко от лекари за специализация в следните специалности – анестезиология, вътрешни болести, неврология, обща медицина, психиатрия и психосоматика. Също така места могат да се намерят и за хирургичните специалности както и за гинекология, но е по-трудно в сравнение с по-горе изброените. Най-трудно се намира за очни болести, както и за дерматология или пластична хирургия.

Има ли интерес към наскоро завършили абсолвенти по медицина без стаж?

Търсят се и лекари специализанти и без стаж.

Какво ниво на немски език се изисква?

Изискванията за владеене на немски са минимум ниво В2. Знания по т. нар. медицински немски не са задължителни, но са желателни и дават предимство при кандидатстване и подбор на кадрите от страна на клиниките.

Колко време продължава намирането на подходящо работно място?

Търсенето на работа започва веднага след получане на подходящо CV на кандидата с актуална снимка. Времето за намирането на подходящо работно място е индивидуален и в зависимост от желаната специалност.

Какви документи са ми необходими за да мога да упражнявам лекарската професия на територията на Федерална Република Германия (Approbation, Berufserlaubnis)?

Трябва да се прави разлика между два вида разрешителни, които немските служби издават.

  • Approbation- издава се на лица, които са завършили медицинкото си образование в страна-членка на Европейския съюз и са граждани на такава. Този документ Ви дава право да работите като лекар във всичките 16 провинции на Федералната Република.

  • Berufserlaubnis- издава се на лица, които са завършили медицинкото си образование извън страна-членка на Европейския съюз. Дава Ви право да работите само във съответната провинция. За гражданите на държави извън Европейския съюз се изисква допълнително и разрешително за работа (Arbeitserlaubnis), който се издава от бюрото по труда в Германия.

Какви документи са ми необходими за издаването на разрешителното за упражняване на лекарската професия на територията на Федерална Република Германия (Approbation, Berufserlaubnis)?

Документите за издаване на съответното разрешително са различни за различните провинции на Федералната Република.

Кои документи мога да си подготвя още сега?

- диплома за висше обрзование и приложението към нея – преведено и легализирано в Министерство на образованието и науката, създаване на копието и нотарското му заверяване

- удостоверение от Министерството на здравеопазването , че придобитото образование (доказано посредством оригинала на лекарската диплома) съответства на директива 2005/36/EU на Европейския съюз.

Колко време трае уреждане на разрешения за работа за лекарите в Германия, колко струва и кой го урежда?

Получаване на съответното разрешително (Approbation, Beruferlaubnis) варира в рамките на 1 до 2 месеца от изпращането на на пълния пакет от документи в съответната служба в Германия. Ние напълно Ви съдействаме при подаването на документите и до получаването на съответното разрешително.

Какъв е размера на месечна заплата?

Asistenzarzt в началото (6 месечен изпитателен срок) получава 3.600 - 4.000 € (brutto). Към това се добавя сума от 1000 – 1500 € (brutto) за 5-7 дежурства. Fachärzt в началото получава от 5000 € (brutto). Отделно 1300 – 2000 € (brutto) за дежурства. Размерът на заплатата зависи още от възрастта, семейното положение и брой деца. Посочените суми са само ориентировачни и всяка болница си има съответна тарифа за възнаграждение.

Кога започвам да давам дежурства в Германия?

Най-рано след един месец работа в Германия, понякога дори след 2-3 месеца или дори след пробния период, в зависимостта от политиката на болницата.

Колко време продължава изпитателния срок?

Изпитателният срок е 6 месеца и може да бъде прекратен по всяко време на този период, като срока за напускане след получаване на предизвестието варира от две седмици до един месец, в зависимост от тарифния договор. Това означава, че дори в последния ден на изпитателния срок може да напуснете или да бъдете уволнен без повод и причина.

Предоставят ли болниците общежитие или съдействат ли при намирането на жилище?

Болниците често разполагат с общежития, които биват давани под наем на изгодна цена на лекарите. В случай, че нямат налични свободни стаи или апартаменти, то отговорното за това лице в болницата би могъл да Ви помогне да намерите апартамент в съответния град или близост до него. Наемите на апартаментите варират в зависимост от града, локацията и квадратурата. Ние също може да Ви консултираме и съдействаме при намирането на жилище.

Как пътувам до съответната болница при организирано интервю в Германия?

За Германия можете да пътувате или сам/а или представител на агенция за подбор на персонал ще Ви вземе и заедно ще пътувате за интервюто в дадена болница. Спането и храната по време на интервюто по принцип се поемат от повечето болници. Някои болници възстановяват изцяло или частично разходите по пътуването. Агенцията не поема тези разходи. Пътуването до Германия се организира и координира от агенцията. В случай, че не искате да се възползвате от услугите ни, то тогава организирането се извършва от Вас.

Как протича едно интервю?

Интервюто продължава около 45-60 мин. като на него присъстват: кандидат – лекар, шефът на определено отделение, шеф на отдел човешки ресурси и евентуално представител на агенцията. Става въпрос за интервю на немски език, кото не се изпитват толкова медицински познания на кандидата, а по-скоро се има за цел двете страни да се опознаят взаимно и да се провери нивото на владеене на немски език. Също така се показват и отделенията на съответната болница. В някой случай освен интервю може да има и т. нар. хоспитация. По време на хоспитацията, която обикновено е от един ден до седмица, имате възможност да се запознаете начина на работа в съответната болница и отделение.

За какъв период от време се подписва трудов договор с болница в Германия?

Трудов договор на практика най-често се подписва за 1-2 години или за целия период на обучение. След изтичането на този период може да се подпише нов договор или да се продължи договора на съществуващия.

В кои градове агенцията може да ни намери работа?

В повечето случаи посредничим работа в по-малки градове /5-30 хил. население/, но има и възможност за работа и в по-големи градове.

Възможно ли е и със семейството ми да дойде с мен в Германия?

Вашето семейство може да дойде по всяко време в Германия. Препоръчваме обаче това да стане след края на пробния период. Естествено всеки кандидат може сам да прецени кога ще дойде неговото семейство при него.

Предоставят ли болниците курсове по немски?

Някой болници организират такива след работно време. В други случай от болницата с удоволствие ще Ви предложат контакти за образователни центрове, езикови школи или частни лектори по немски език.

Заплаща ли се на агенцията такса за посредничество?

Не, нашите услугите са напълно безплатни за кандидатите.